KONTAKT PRE MÉDIA

+421 911 340 320

KONTAKT PRE FIRMY

+420 732 164 215

KONTAKT PRE KLIENTOV

+421 950 181 326

KONTAKT PRE VEREJNOSŤ


+421 907 601 438

EMAILOVÝ KONTAKT

PhDr. Robert Krause, PhD. (CEO)

krause@krausemc.sk 

Dan Bialožyt (Executive Assistant) 

dan@krausemc.sk

Petra Božiková (Office Assistant) 

petrabozikova@krausemc.sk